< >
Hydroelektrárny

Hydroelektrárny


Kompletní realizace a provoz vlastních malých vodních elektráren patří k dalším činnostem společnosti SPL a.s. Malé vodní elektrárny využívají energetický potenciál vodních toků a patří k nejekologičtějším a nejekonomičtějším energetickým zdrojům primární energie – využívají obnovitelný zdroj energie, šetří životní prostředí, vyrábí ekologicky čistou elektřinu a prakticky nevytváří odpad.

Při realizaci projektů společnost SPL a.s. úzce spolupracuje se svojí sesterskou společností AQUATIS a.s., poradenskou a inženýrskou společností specializující se na oblast vodohospodářství a životního prostředí (www.aquatis.cz).  AQUATIS a.s. se podílí na revizích a schválení detailního projektu, na základě kterých jsou elektrárny následně realizovány.

Hlavní činnosti

  • Návrhy a výstavby vlastních malých vodních elektráren
  • Výroba elektrické energie ve vlastních malých vodních elektrárnách
  • Provozování a údržba malých vodních elektráren

 

Projekty

  • Návrh a výstavba elektrárny ŽUTA STENA o výkonu 1 930 kW, Srbsko,
    stavba dokončena a uvedení elektrárny do provozu v roce 2023
  • Návrh a výstavba elektrárny PISKANJA o výkonu 2 800 kW, Srbsko,
    termín dokončení v roce 2024

Kontakt

Ing. Jovan Milenkovič
Construction manager
lokace Praha
jovan.milenkovic@chemoprojekt.cz
telefon: +420 723 275 707

Ing. Milorad Krstič
Business and development director 
lokace Bělehrad, Srbsko
milorad.krstic@lukaenergy.rs
telefon: +420 731 670 724