Obnovljiva energija
za bolji život

Realizujemo projekte koristeći energiju iz solarnih elektrana i hidroelektrana i biogoriva druge generacije.

Gradimo elektrane kako bismo našim operacijama obezbedili energiju iz obnovljivih izvora.

Deo smo
Solar and Hydro systems

Upravljamo proizvodnjom energije u našim solarnim i hidroelektranama.

Biofuels

Imamo fabriku za proizvodnju ekoloških biogoriva.

Příroda
Naše vrednosti

Odgovornost prema prirodi, posvećenost inovacijama

  • Inovacija za održivost. Koristimo najnovije tehnologije kako bismo maksimalno iskoristili obnovljivu energiju. Radimo na zelenijoj i održivijoj budućnosti.
  • Odgovornost prema prirodi. Poštovanje životne sredine je u srcu svega što radimo. Naši projekti su dizajnirani na način da zaštite našu planetu za buduće generacije.
  • Transparentnost i poverenje. Ponašamo se otvoreno i ozbiljno. Naši procesi donošenja odluka su transparentni i uvek se zasnivaju na obezbeđivanju novog, dugoročnog rasta koji će koristiti svima.
  • Saradnja i partnerstvo. Verujemo u moć saradnje. Radimo ruku pod ruku sa zajednicama, opštinama i industrijskim partnerima kako bismo osigurali da naša rešenja imaju što veći pozitivni uticaj.
  • O kompaniji
Naše realizacije

Projekti koje upravljamo

Ukupan
instalisani
kapacitet

Ukupna
proizvodnja zelene
energije

Ukupna
ušteda
uglja

Ekvivalent
zasađenih
stabala