Solar systems

Biogoriva druge generacije

Posedujemo proizvodni pogon u Ústí nad Labem za proizvodnju UCOME goriva.

Biogoriva druge generacije značajno doprinose zaštiti životne sredine, prave se od otpada i proizvode 85% manje emisije gasova sa efektom staklene bašte nego ekvivalentna fosilna goriva.

Proizvodimo biogoriva nove generacije

01

U našem pogonu u Ústí nad Labem specijalizujemo se za ekološku proizvodnju UCOME iz recikliranih masnih materijala, što predstavlja vrhunsko ekološko gorivo.

Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte

02

Naša biogoriva druge generacije pružaju 85% niže emisije gasova sa efektom staklene bašte u poređenju sa fosilnim gorivima, doprinoseći zaštiti životne sredine.

Koristimo obnovljive izvore

03

Osnova naše proizvodnje su obnovljivi materijali kao što su korišćeno ulje za prženje i masne kiseline, što osigurava održivost i obnovljivost naših proizvoda.

Biofuel

Kupujemo masne materijale

  • UCO (Used Cooking Oil) - korišćeno ulje za prženje
  • Masne kiseline

Prodajemo sledeće proizvode

  • UCOME (Metil ester od korišćenog ulja za kuvanje)
  • Sirovi glicerin (80%)

Šta znači UCOME?

To je skraćenica za "Used Cooking Oil Methyl Ester", što je metilester od korišćenog ulja za kuvanje. To je vrsta biodizela napravljenog od prikupljanja i prerade korišćenog ulja za kuvanje i drugih neprikladnih masti iz prehrambene industrije.

UCOME je ekološki, jer koristi otpadne proizvode koji bi inače mogli da prouzrokuju ekološke probleme i pretvara ih u obnovljivo gorivo. Pored smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva, značajno doprinosi smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, što je ključno za borbu protiv klimatskih promena.

NAŠI PROJEKTI

Pogon u Ústí nad Labem

Kontakti

Inovacije u biogorivima

Posvećeni smo razvoju i proizvodnji biogoriva druge generacije sa naglaskom na tehnološke inovacije i ekološku održivost. Naš rad podržava cirkularnu ekonomiju i smanjuje uticaj na ekosistem.

17

Godina radnog iskustva
Od 2007

Energija za bolji svet sa bazom u Češkoj Republici.

Realizujemo projekte koristeći solarnu energiju, hidroelektrane i biogoriva druge generacije. Nalazimo se na čelu u borbi za čistiju budućnost, pri čemu ključnu ulogu ima naša posvećenost održivom pristupu prirodnim resursima.

O kompaniji