O kompaniji

Za bolji svet

U SPL a.d. se fokusiramo na obnovljive izvore energije za bolju budućnost. Naša misija je razvoj, rad i unapređenje projekata u solarnoj energiji, hidroenergiji i biogorivima druge generacije kako bismo podržali održivost i zaštitili životnu sredinu.

Fokusiramo se na stvaranje energije za poslovanje naše grupe SAFICHEM GROUP i podršku inovacijama u energetici kako bismo održivije koristili prirodne resurse.

Odgovornost prema prirodi, posvećenost inovacijama.

Naša istorija

Posvećeni smo razvoju energetike s obzirom na prirodu i efikasnost.

Instalisani kapacitet obnovljivih izvora energije

Kapacitet doprinosi energetskoj samodovoljnosti potreba SAFICHEM GROUP.

Uštede uglja svakog sata

Uštede CO₂ svakog dana

Svaka proizvedena MWh „zelene” energije smanjuje emisiju CO₂ za 0.9 tona i štedi jednu tonu uglja.

SPL tako doprinosi zaštiti životne sredine i prelasku na čistu energiju.

Ekvivalent posađenih stabala od 2010. godine

Stablo apsorbuje oko 4 tone CO₂ tokom svog života. Ovaj broj predstavlja našu posvećenost održivosti i poštovanju prema životnoj sredini.

Ovi proračuni su pojednostavljeni i ne uzimaju u obzir promenljivost proizvodnje energije, efikasnost FVE, održavanje, oblačnost ili druge faktore koji mogu uticati na stvarni učinak i efikasnost.

Příroda
O GRUPI SAFICHEM GROUP

Odgovornost prema prirodi, posvećenost inovacijama

  • SAFICHEM GROUP je vodeća industrijska grupa koja se fokusira na odabrane oblasti poslovanja sa visokim dodatkom vrednosti, uključujući kompleksni inženjering, farmaceutsku proizvodnju, obnovljive izvore i upravljanje imovinom.
  • Istraživanje i razvoj perspektivnih novih tehnologija i proizvoda čine sastavni deo grupe. Svaka poslovna oblast daje pun prioritet rešavanju ekološke bezbednosti i ESG u svojoj celokupnoj složenosti.
  • Upravljanje imovinom SAFICHEM GROUP AG ima sedište u Cirihu u, Švajcarskoj. Kompanije grupe posluju na međunarodnom nivou i ukupno zapošljavaju 660 visoko kvalifikovanih radnika.
  • Iako su poslovne oblasti grupe međusobno povezane, one takođe pokrivaju raznovrsne sektore. Ova diverzifikacija vodi ka snažnoj finansijskoj platformi koja jača održivost grupe i podržava budući razvoj.
Naša budućnost

Put ka samodovoljnosti grupe SAFICHEM GROUP

  • Cilj SPL je da stekne dovoljno portfolija obnovljivih izvora energije koji bi mogli da pokriju potrošnju ostalih kompanija koje pripadaju grupi SAFICHEM GROUP. Do 2026. godine SPL želi da razvije projekte sa ukupnim instaliranim kapacitetom od 100.000 kW.
  • PVećinu ovih projekata želimo da izgradimo na teritoriji centralne Evrope i Balkana. Zbog veće efikasnosti želimo da izgradimo baterijsko skladište kapaciteta najmanje 50% od instaliranog kapaciteta za svaki projekat koji prelazi instalisani kapacitet od 1.000 kW. Uz baterije želimo efikasno upravljati distribucijom električne energije za energetski zahtevne pogone cele grupe SAFICHEM GROUP.
  • Više na web stranici SAFICHEM GROUP
Safichem
Naši projekti

Izabrani projekti

Solarni sistemi

Izgradili smo, posedujemo i upravljamo solarnim elektranama ukupne instalisane snage od 11 MW.

Hidroelektrane

Izgradili smo, posedujemo i upravljamo hidroelektranama.

Biogoriva druge generacije

Posedujemo proizvodni pogon u Ústí nad Labem za proizvodnju UCOME goriva.