< >

SPL a.s.

Společnost SPL a.s. se zaměřuje na realizaci a provoz projektů a rozvoj know-how v oblasti využití energií z obnovitelných zdrojů, a to ve třech hlavních odvětvích: sluneční energie, vodní energie a biopaliva.  Společnost zajišťuje kompletní realizaci a provoz vlastních fotovoltaických a malých vodních elektráren a vlastní výrobní závod na výrobu biopaliv 2. generace. Všechny činnosti společnosti vedou k šetrnému využívání přírodních zdrojů, k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Společnost SPL a.s. je součástí skupiny SAFICHEM GROUP.